DSC_1032_edited.jpg
NLP - טיפול לתוצאות מיידיות

גישת הטיפול העקרית איתה אני עובד היא NLP.
הגישה משלבת בתוכה כלים פרקטיים מוכחים ובנוסף מימד רגשי אשר ביחד אפקטייבים ביותר ליצירת שינויים מידיים בתחומי החיים.

NLP בעצם ראשי תיבות:
Neuro - מערכת העצבים במוח (אחראית על האותות החשמליים)
Linguistic - השפה בה אנחנו משתמשים

Programming - התכנות המפעיל את הרגשות, המחשבות והפעולות שלנו.

איך זה עובד בפועל?

כל הדברים שמפעילים אותנו בחיים הם עובדים בשיטת גירוי-תגובה.
נניח אנחנו רואים אדם אהוב - מרגישים משהו מסויים. 
רואים צבע שאנחנו פחות מתחברים - גורר תגובה מסויימת.
גישת ה-NLP מחווטת את המוח מחדש כך שנוכל לשנות את המחשבות, הרגשות וההתנהגות שלנו, באמצעות שפה ושימוש בדמיון.

בשיטה אנחנו מבינים כיצד עובד המודע והתת מודע של המונחה,
ומבצעים שינויים נקודתיים במחשבות,
שיוצרים שינוי ברגשות וזה מאפשר לשנות את המציאות.

גישת ה-NLP משתמשת בכלים אפקטיביים ביותר, אשר מייצרים הקלה ושינוי באופן מיידי, גם כשמדובר בפוביות, טראומות וארועים שסוחבים שנים רבות.

אפשר להמשיך ולהסביר רבות אודות ה-NLP, אך אין כמו חוויה במפגש שתישאר איתך. אז שנקבע פגישה?